وب سایت ماهنامه سینمایی «برش های کوتاه» در دست طراحی است

شماره ششم

دی ماه 1399

100 صفحه

 

ویژه بهترین های دهه نود سینمای ایران

 

خرید نسخه الکترونیک:

«فیدیبو»   |   «جار»

 

...............................................................................  

شماره پنجم

آذر ماه 1399

40 صفحه

 

ویژه بهترین بازیگران زن دهه نود سینمای ایران

 

خرید نسخه الکترونیک:

«فیدیبو»   |   «جار»

 

............................................................................... 

شماره چهارم

آبان ماه 1399

40 صفحه

 

ویژه بهترین بازیگران مرد دهه نود سینمای ایران

 

خرید نسخه الکترونیک:

«فیدیبو»   |   «جار»

 

............................................................................... 

شماره سوم

شهریورماه 1399

36 صفحه

 

ویژه بهترین کارگردانان

دهه نود سینمای ایران

 

خرید نسخه الکترونیک از سایت «جار»

 

...............................................................................

شماره دوم

مرداد ماه 1399

36 صفحه

 

ویژه بهترین فیلم های دهه نود سینمای ایران

 

خرید نسخه الکترونیک از سایت «جار»

 

...............................................................................

 

شماره اول

اسفند ماه 1399

32 صفحه

 

ویژه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

 

خرید نسخه الکترونیک از سایت «جار»

 

ماهنامه سینمایی "برش های کوتاه"

..............................................................................................................................

شماره مجوز: 85208

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: احمد شاهوند

..............................................................................................................................

website: www.SHORTCUTSMAG.ir           instagram: SHORTCUTSMAG